Zaawansowane opcje szukania...

Zdzisław S. Hippe

Dziedzina: Informatyka

Data urodzenia: 09/01/1930

Miejsce urodzenia: Kraków

Powiat: krakowski

Życiorys

Dyscypliny: chemia, informatyka. Specjalności: informatyka chemiczna, inteligentne systemy informacyjne, systemy ekspertowe, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe.

 

Urodził się 9 stycznia 1930 r. w Krakowie w rodzinie Zygmunta i Zofii z domu Bartman. Absolwent LO w Krakowie. Studiował na Politechnice Łódzkiej, gdzie zdobył tytuł inżyniera (1953), Politechnice Gdańskiej, którą ukończył ze stopniem magistra (1955) i Politechnice Śląskiej, gdzie uzyskał doktorat (1965). Habilitację z kolei uzyskał na Politechnice Łódzkiej (1975). W 1978 r. uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej, a stanowisko profesora zwyczajnego na tejże uczelni w 1989 r. Jest profesorem nauk technicznych.

       W latach 1961–1963 był dyrektorem ds. naukowych w Gliwicach. Był dziekanem Wydziału Chemicznego na Politechnice Rzeszowskiej (1963–1969), prorektorem (1969–1971) i prorektorem ds. nauczania (1972–1981). Od 2001 r. pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na stanowisku profesora zwyczajnego.

       Prowadzi badania w dziedzinie wybranych metod sztucznej inteligencji, technologii systemów ekspertowych oraz systemów wspomagania decyzji dla biznesu, medycyny i przemysłu. Opracowane pod jego kierunkiem systemy informatyczne zostały wdrożone (łącznie ponad 50) w różnych instytucjach oraz  przedsiębiorstwach w kraju i za granicą, m.in. w Finlandii, Holandii, Niemczech, Rosji, Szwecji, Ukrainie i USA. Jest autorem lub współautorem ponad 395 publikacji naukowych, 13 książek i monografii, promotorem 23 rozpraw doktorskich.

       Przebywał na specjalistycznych praktykach naukowych w Niemczech (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Uniwersytet Techniczny w Monachium), w Czechach (IBL, w Pradze), Rosji (IRK, w Moskwie), oraz na stypendiach UNIDO (Anglia), UNTAO (Niemcy) oraz DAAD (dwukrotnie, Niemcy), jest alumnem Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Wykładał i prowadził prace badawcze na licznych uczelniach zagranicznych: w Niemczech (Technische Universität w Monachium; czterokrotnie), w Szwecji (Lund University, Molecular Graphics Lab, Lund), w USA (Auburn University, Department of Computer Science and Engineering, Alabama), w Holandii (Katholieke Universiteit Nijmegen, CAOS/CAMM Center, Nijmegen), a ostatnio w Szwecji (Royal Academy of Medicine, Huddinge, Stockholm).

       Członek międzynarodowych zespołów doradczych i zespołów redakcyjnych. Wiceprzewodniczący Polskiego Narodowego Komitetu Danych dla Nauki i Techniki CODATA przy Prezesie PAN. Kierownik Katedry Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dyrektor Instytutu Informatyki biomedycznej WSIZ.

       Jego działalność dydaktyczna obejmuje pracę na kontraktach w uczelniach zagranicznych w: Auburn University, Department of Computer Science and Computer Engineering, Auburn (AL) w latach 1985–1987, 5 miesięcy 1985 r. w Lund University, Molecular Graphics Laboratory, oraz 3 miesiące 1993 r. w Katholieke Universiteit Nijmegen (CAOS/CAMM Center). Przedmioty, których prowadzenia podejmował się w trakcie owej działalności to: Analiza strukturalna systemów, Expert Systems in Business and Management, Hurtownie danych, Inteligentne systemy informacyjne, Internetowe bazy danych, Systemy ekspertowe, Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe, Wprowadzenie do sztucznej inteligencji, Zaawansowane technologie informatyczne, Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia, Sztuczne sieci neuronowe: teoria i zastosowania.

       Wiele razy podejmował się organizacji, bądź współorganizacji konferencji naukowych, konwersatoriów i seminariów oraz gier komputerowych. W Rzeszowie z jego inicjatywy wielokrotnie odbyły się przedsięwzięcia tego typu, między innymi: Zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej w analitycznych i badawczych problemach spektroskopii cząsteczkowej (5-6.10.1973), Programy komputerowe w analizie i badaniach polimerów (Politechnika Rzeszowska, 23-24.01.1975), Polish-German Symposium on Application of Computers in Processing of Physicochemical and Analyticl Data (Politechnika Rzeszowska,  18-19.05.1978), International Summer School Data Processing in Chemistry (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 26-30.08.1980), Komputerowe projektowanie przemian chemicznych związków organicznych, I Komputerowa gra symulacyjna (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 20-21.10.1983),  Reakcje na makrocząsteczkach oraz reakcje sieciowania. II Komputerowa gra symulacyjna (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 16-17.01.1984), Systemy ekspertowe: zastosowania i narzędzia, Seminarium Szkoleniowe (Politechnika Rzeszowska 8-9.12.1987),  Systemy ekspertowe: zastosowania i narzędzia, Seminarium Szkoleniowe (Politechnika Rzeszowska 12-13.01.1988) , Systemy ekspertowe: zastosowania i narzędzia, Seminarium Szkoleniowe (Politechnika Rzeszowska 9-10.02.1988), Systemy ekspertowe i ich zastosowanie w przemyśle, badaniach naukowych, administracji oraz kształceniu, Seminarium Szkoleniowe  (Politechnika Rzeszowska 8-9.03.1988), 5th International School on Expert Systems Technology, Międzynarodowa Letnia Szkoła Technologii Systemów Ekspertowych (KP’89) (Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 27-30.06.1989). Podejmował się organizacji:  Knowledge Acquisition, Representation and Processing 2nd International Symposium (KARP) Auburn University, Auburn (Alabama, USA)/University of Technology, Rzeszów (Poland), Auburn (Alabama) – (26-28.09.1995), MultiComponent Reactions & Combinatorial Chemistry German-Polish Workshop, Technische Universität, München (Deutschland)/University of Technology, Rzeszów (Poland) – (28-30.09.1997) E-Uniwersytet – metody i narzędzia. Ma na swoim koncie także organizację  I-szej Krajowej Konferencji Naukowej, WSIZ (Rzeszów 15-17.09.2002), 2008 IEEE Conference on Human System Interaction (HIS’2008) – Kraków (Poland)  25-28.05.2008, 2010 IEEE Conference on Human System Interaction (HIS’2010) – Rzeszów (Poland)  13-15.05.2010.

       Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym: Nagroda Państwowa II Stopnia w dziedzinie nauki i techniki (1964), osiem nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Nagroda Sekretarza Wydziału III PAN (1974),  Krzyż Kawalerski, nagroda Rektora WSIiZ w Rzeszowie, Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego.

       Jako kapitan żeglugi wielkiej, prowadził rejsy na Bałtyku, Adriatyku, Atlantyku, Morzu Północnym, oraz Morzu Śródziemnym, do ponad 50 portów. Wyróżniony trzema nagrodami za najlepsze rejsy.

 

Źródło:

 • Zasoby internetowe i informacje własne.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
09/01/1930Urodzony(a)Kraków
1955Ukończenie studiówGdańsk

Studiował na Politechnice Łódzkiej, gdzie zdobył tytuł inżyniera (1953) oraz Politechnice Gdańskiej, którą ukończył ze stopniem magistra (1955).

1961-1963PracaGliwice

Dyrektor ds. naukowych w Gliwicach.

1965Uzyskanie stopnia doktoraGliwice

Politechnika Śląska.

1963-1969PracaRzeszów

Dziekan Wydziału Chemicznego na Politechnice Rzeszowskiej.

1969-1971PracaRzeszów

Prorektor na Politechnice Rzeszowskiej.

1975Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoŁódź

Politechnika Łódzka.

1978PracaRzeszów

Uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Rzeszowskiej.

1972-1981PracaRzeszów

Prorektor ds. nauczania na Politechnice Rzeszowskiej.

1989Uzyskanie tytułu profesoraRzeszów

Profesor nauk technicznych.

2001PracaRzeszów

Podjął pracę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na stanowisku profesora zwyczajnego.

Nagrody i odznaczenia

Profesor Zdzisław S. Hippe za swoją działalność naukowo-badawczą i organizacyjną otrzymał:

 • Nagrodę państwową w dziedzinie nauki i techniki,
 • Osiem nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Publikacje

A. Monografie, książki, rozdziały:

 1. Z. Hippe: Data Processing in Chemistry, PWN/Elsevier, 1981.
 2. Tłumaczenie książki P.C. Jurs, T.L. Isenhour: Metody rozpoznawania obrazów w chemii, PWN, 1983.
 3. Z. Hippe: Artificial Intelligence in Chemistry: Structure Elucidation and Simulation of Organic Reactions, PWN/Elsevier, 1991.  
 4. Z. Hippe: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w chemii, PWN, 1993.
 5. Rozdział książki w: W. Traczyk (Red.) Problemy sztucznej inteligencji, Wiedza i Życie, Warszawa 1995, s. 137-155.
 6. Z.S. Hippe, I.K. Ugi (red.): MultiComponent Reactions & Combinatorial Chemistry, Stiftung f. deutsch-polnische Zusammenarbeit, OWPRZ, 1998.

Artykuły:

 1. Some Problems of Chemical Reactions Retrieval Systems, TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk, vol. l. 2, 1998.
 2. A New Approach to Application of Pattern Recognition Methods in Analytical Chemistry. II. Prediction of Missing Values in Water Pollution Grid Using Modified KNN-MethodChem. Anal.  44, 1999, s. 597-602 [wspólnie z  J. Zamorską].
 3. Drzewa decyzji - jedna z metod wspomagania diagnoz medycznych na przykładzie zmian melanocytowych skóry, 2003 [wspólnie z J.W.  Grzymałą-Busse,  S. Bajcarem, A. Bąk, A. Sokołowskim].
 4. Belief Rules vs. Decision Rules: A Preliminary Appraisal of the Problem, Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, 2005, pp. 431-435 [wspólnie z J.W.  Grzymałą-Busse  i  T. Mroczek].
 5. Data mining experiments on hop processing data, IEEE Computer Society, 2005 [wspólnie z J.W.  Grzymałą-Busse,  E. Rojem  I B. Skowrońskim].
 6. Data mining analysis of granular bed caking during hop extraction, IEEE Computer Society, 2005 [wspólnie z J.W.  Grzymałą-Busse,  T. Mroczek, E. Rojem  I B. Skowrońskim].
 7. Randomized dynamic generation of selected melanocytic skin lesion features, Springer-Verlag, 2006 [wspólnie z J.W.  Grzymałą-Busse i Ł. Piątkiem].
 8. Applying expert systems to hop extraction monitoring and prediction, Polish Journal of Chemical Technology, 2006 [wspólnie z J.W.  Grzymałą-Busse,  E. Rojem  I B. Skowrońskim].
 9. Neonatal infection diagnosis using constructive induction in data mining, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2007, pp. 289-296 [wspólnie z J.W.  Grzymałą-Busse , A. Kordkiem, T. Mroczek, W. Podrazą].
 10. Deriving belief networks and belief rules from data: A progress report, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 7, 2007, pp. 53-69 [wspólnie z J.W.  Grzymałą-Busse i  T. Mroczek].
 11. Synthesis of Static Medical Images - an Example of Melanocytic Skin Lesions, Computer Recognition Systems 2, pp. 503-509, 2008 [wspólnie z  Ł. Piątkiem].
 12. Synthesis of Medical Images in the Domain of Melanocytic Skin Lesions, 2008 [wspólnie z J.W.  Grzymałą-Busse i Ł. Piątkiem].
 13. Melanoma Diagnosis and Classification Web Center System, 2008 [wspólnie z W.  Pają, Ł. Piątkiem I M. Wrześniem].
 14. An Improved Comparison of Three Rough Set Approaches to Missing Attribute Values, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, vol. 39, nr 2, 2008, pp. 469-486 [wspólnie z J.W.  Grzymałą-Busse i W. Rząsą]. 
 15. Synthesis of Static Medical Images with an Active Shape Model,  2009 [wspólnie z J.W.  Grzymałą-Busse i Ł. Piątkiem].
 16. An Extended Comparison of Six Approaches to Discretization - A Rough Set Approach, Fundamenta Informaticae, vol. 94, nr 2, pp. 121-131, 2009 [wspólnie z P. Blajdo, J. W. Grzymałą-Busse, M. Knapem, T. Mroczek I Ł. Piątkiem].
 17. A New Approach to Synthesis of Static Medical Images, 2009 [wspólnie z J.W.  Grzymałą-Busse i Ł. Piątkiem].

Opracowali: Zbigniew Suraj i Kamil Trojnar

przy współpracy ze Zdzisławem S. Hippe

Doktoranci

1. Teresa Krzyżanowska: Badania procesu powłokotwórczego wybranych żywic poliwinylobutyralowych. , 1973
2. Barbara Dębska: System komputerowy identyfikacji struktur chemicznych. , 1980
3. Jerzy Duliban: System komputerowy identyfikacji struktur chemicznych , 1980
4. Barbara Guzowska-Świder: System komputerowy identyfikacji struktur chemicznych , 1980
5. Tadeusz Pietryga: Komputerowy system przetwarzania danych w chromatografii gazowej. , 1981
6. Anna Bierowska: Komputerowy system przetwarzania danych w chromatografii gazowej. , 1981
7. Grażyna Kruczek: Komputerowo-zorientowany meta-język zapisu struktur chemicznych. , 1983
8. Janusz Lipiński: Komputerowa symulacja reakcji Dielsa-Aldera. , 1983
9. Grzegorz Fic: Badania nad algorytmami kanonizacji oraz rozpoznawania podstruktur w procesie komputerowego symulowania reakcji chemicznych , 1986
10. Andrzej Kaczmarek: Komputerowy system rozpoznawania struktur chemicznych. Badania korelacji widmo podczerwieni-struktura. , 1986
11. Michał Jamróz: Algorytm rozpoznawania podstruktur w związkach organicznych metodą sztucznej inteligencji, na podstawie widm podczerwieni. , 1986
12. Alicja Kerste: Analiza wybranych polimerów i kopolimerów winylowych metodą spektrometrii w podczerwieni. , 1976
13. Zbigniew Latek: Algorytm rozpoznawania podstruktur w związkach organicznych metodą sztucznej inteligencji, na podstawie widm podczerwieni. , 1986
14. Julian Kozioł: Inteligentny system automatycznej interpretacji widm masowych o małej rozdzielczości. , 1989
15. Krzysztof Malinowski: Próba komputerowej symulacji mechanizmu fotodegradacji kopolimeru akrylonitrylo-butadienowo-styrenowego. , 1991
16. Leszek Wianowski: Symulacja komputerowa reakcji zachodzących w roztworach me­laminy w reaktywnych rozpuszczalnikach. , 1998
17. Justyna Zamorska: Prognozowanie wybranych właściwości wody w środowisku na­turalnym metodą rozpoznawania obrazów. , 1999
18. Wiesław Paja: Budowa optymalnych modeli uczenia na podstawie wtórnych źródeł wiedzy. , 2008
19. Maksymilian Knap: Badania nad nowymi algorytmami generowania drzew decyzji. , 2009
20. Teresa Mroczek: Rozwój modelu bayesowskich sieci przekonań w objaśnianiu właściwości obiektów. , 2009
21. Mariusz Wrzesień: Mechanizm konstruktywnej indukcji cech oraz związane z nim algorytmy w zastosowaniu do klasyfikacji obiektów wielokategoryjnych , 2008
22. Piotr Błajdo: Metodologia oraz narzędzie programowe nadzorowanego uczenia maszynowego do klasyfikacji obiektów zdefiniowanych w logice atrybut , 2008
23. Łukasz Piątek: Badania nad algorytmami syntezy statycznych obrazów medycznych - przykład znamion melanocytowych skóry , 2010