Zaawansowane opcje szukania...

Andrzej Stanisław Szelc

Dziedzina: Informatyka

Data urodzenia: 20/01/1950

Data śmierci: 14/02/2019

Miejsce śmierci: Trzciana

Życiorys

Dyscypliny: matematyka, informatyka. Specjalności: systemy eksperckie, sztuczna inteligencja, systemy informacyjne zarządzania.

 

Urodził się 20 stycznia 1950 r. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w 1975 r. W 1983 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk matematycznych na UJ. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Ryszard  J a k u b o w s k i1 z Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UJ. W 1988 r. otrzymał dodatkowo stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki w Pennsylvania State University (PSU), State College, USA.  W latach 1975 - 1984 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Informatyki UJ, a w latach 1984 - 1988 był zatrudniony na stanowisku profesora wizytującego w Institute of Mathematics, PSU. W latach 1985 - 1995 pracował jako profesor informatyki w University of the West Indies i University College of London. Był dyrektorem  Instytutu Matematyki i Informatyki (Campus Barbados) w latach 1989 - 1995. W latach 1996 - 1998 pracował w Zakładzie Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) z siedzibą w Rzeszowie był związany od 1996 r. pełniąc szereg funkcji kierowniczych, w tym funkcje Wiceprezydenta, Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą, Dyrektora Centrum Edukacji Międzynarodowej i Internetowej oraz Kierownika Zakładu Ekonomii Matematycznej i E-Biznesu.

Od wielu lat angażował się czynnie w działania mające na celu umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, a także promocję kultury i nauki polskiej za granicą. Jest zaliczany do grona głównych współorganizatorów WSIiZ w Rzeszowie. Był cenionym i lubianym nauczycielem akademickim, osobą zasłużoną dla całej społeczności akademickiej tej uczelni.

Specjalizował się w tematyce informatycznych systemów eksperckich i problematyce sztucznej inteligencji, a w ostatnich latach interesował się głównie nauczaniem na odległość oraz e-biznesem. Jest autorem ponad 30 publikacji i monografii z zakresu teorii rekursji, logik nieklasycznych, sztucznej inteligencji, systemów informacyjnych zarządzania i filozofii nauki. Był promotorem w trzech zakończonych przewodach doktorskich z informatyki.

Pełnił funkcję redaktora odpowiedzialnego i członka rady redakcyjnej Carribean Journal of Mathematical and Computing Sciences. Był członkiem szeregu uznanych towarzystw profesjonalnych, w tym Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i społeczną otrzymał wiele cennych nagród i wyróżnień.  Posiadał szerokie zainteresowania pozanaukowe, przy czym głównym hobby była  gra w szachy.

Zmarł 14 lutego 2019 r. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Trzcianie k. Rzeszowa.


Ryszard Jakubowski (1932–2017) - profesor informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Specjalista w zakresie rozpoznawania i przetwarzania obrazów.  

 

Źródło:

  • Zasoby internetowe

 

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
20/01/1950Urodzony(a)
1975Ukończenie studiówKraków

Uniwersytet Jagielloński, kierunek matematyka

1983Uzyskanie stopnia doktoraKraków

Uniwersytet Jagielloński, dr nauk matematycznych 

1975-1984PracaKraków

Instytut Informatyki UJ, asystent, adiunkt

1988Uzyskanie stopnia doktoraState College, USA

Pennsylvania State University, dr nauk matematycznych w zakresie informatyki

1984-1988PracaState College, USA

Pennsylvania State University, profesor wizytujący

1985-1995PracaCampus Barbados

University of the West Indies i University College of London, profesor informatyki

1989-1995PracaCampus Barbados

dyrektor Instytutu Matematyki i Informatyki

1986-1998PracaRzeszów

Zakład Informatyki, Politechnika Rzeszowska

14/02/2019Zmarł(a)Trzciana
1996-2019PracaRzeszów

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 

Nagrody i odznaczenia

Dr Andrzej Szelc otrzymał wiele cennych nagród i wyróżnień za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i społeczną. 

 

 

Publikacje

Dr Andrzej Szelc jest autorem ponad 30 publikacji i monografii z zakresu teorii rekursji, logik nieklasycznych, sztucznej inteligencji, systemów informacyjnych zarządzania i filozofii nauki. 

 

Opracował: Zbigniew Suraj