Zaawansowane opcje szukania...

Informatycy


Wiesław Józef Wajs
data dodania: 2022-06-24 15:53:07 autor: test
Dyscyplina: informatyka. Specjalności: sztuczna inteligencja, systemy rozproszone, systemy sieciowe, teoria złożoności obliczeniowej algorytmów Urodził się 21 lipca 1945 r. w Krośnie. W 1969 r. ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Bezpośrednio po studiach podjął pracę na stanowisku asystenta w Centrum Maszyn MatematycznychInstytutu Matematyki AGH. W 1975 r. uzyskał doktorat w Instytucie Informatyki i AutomatykiWydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH na podstawie pracy "Optymalizacja czasu w pewnym złożonym dyskretnym procesie produkcyjnym". W 1985 r. otrzymał stopień naukowy doktora ha... Czytaj dalej

Stefan Węgrzyn
data dodania: 2014-02-07 18:31:09 autor: admin
Dyscypliny: elektrotechnika, informatyka. Urodził się 20 maja 1925 r. w Krakowie. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w Borysławiu, tu też uczęszczał do szkoły średniej. Maturę zdał w 1943 r. w ramach tajnego nauczania z zakresu liceum matematyczno-fizycznego. W 1944 r. wyjechał do Lwowa, gdzie ukończył I rok studiów na Wydziale Elektrotechnicznym Lwowskiego Instytutu Politechnicznego. W 1945 r. powrócił wraz z rodziną do Polski, gdzie kontynuował studia wyższe, początkowo na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a następnie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W 1949 r. złożył egzamin dyplomowy, uzyskując tytuł mgr inż. elektryka. W 1946 r., jeszcz... Czytaj dalej

Stanisław Wołek
data dodania: 2013-05-01 16:25:36 autor: admin
Dyscyplina: informatyka. Specjalności: bazy danych, programowanie, systemy informatyczne. Urodził się 24 października 1947 r. w Nisku, województwo rzeszowskie, w rodzinie inteligenckiej Leopolda i Anny z domu Pypeć. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Będziemyślu k. Rzeszowa (pierwsze dwie klasy) oraz w Krośnie, województwo rzeszowskie, którą ukończył w 1960 r. W latach 1960–1965 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Po ukończeniu liceum z wyróżnieniem, w latach 1965–1970 studiował automatykę na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kt... Czytaj dalej