Zaawansowane opcje szukania...

Roman Wiesław Świniarski

Dziedzina: Informatyka

Data urodzenia: 4/08/1943

Miejsce urodzenia: Płonne

Powiat: golubsko-dobrzyński

Data śmierci: 12/10/2014

Miejsce śmierci: San Diego

Życiorys

Dyscypliny: elektronika, informatyka. Specjalności: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, eksploracja danych.

 

Urodził się 4 sierpnia 1943 r. w miejscowości Płonne, powiat golubsko-dobrzyński, obecne województwo kujawsko-pomorskie, w rodzinie Aleksandra i Gabrieli z domu Rosalska. Studiował elektronikę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, którą ukończył w 1967 r. Tutaj przygotował i obronił odpowiednio w 1972 roku rozprawę doktorską, a habilitacyjną w 1983 r. Bezpośrednio po studiach podjął pracę na Politechnice Warszawskiej, którą wykonywał do 1986 r. W latach 1978–1981 pełnił funkcję kierownika Zakładu Sterowania w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej  na tymże Wydziale. W 1986 r. wyjechał do USA, gdzie w latach 1987–1988 pracował w University of Alabama w Tuscaloosa na stanowisku profesora, a od 1988 r. aż do przejścia na emeryturę w maju 2014 r. na stałe związał się z San Diego State University w San Diego, Kalifornia. Przez wiele lat współpracował z Instytutem Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, a także z Katedrą Podstaw Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Był również od 2002 r. honorowym adiunktem w Zakładzie Matematyki i Statystyki w Curtin University of Technology w  Perth, Australia.

Zajmował się informatyką stosowaną, głównie w zakresie szeroko rozumianej sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, z szczególnym uwzględnieniem teorii zbiorów przybliżonych i technik drążenia danych.

Był wyjątkowo aktywnym i twórczym naukowcem, którego prace naukowe były wielokrotnie cytowane przez innych autorów na całym świecie.  Powszechnie znany i szanowany w środowisku naukowym, czego wyrazem mogą być m.in. liczne zaproszenia i wyjazdy do uznanych uniwersytetów w Polsce i w Indiach, finansowanych m.in. przez programy Fundacji Fulbrighta. Był nie tylko wielkim naukowcem, wspaniałym kolegą, wzorowym nauczycielem i doskonałym wychowawcą swoich studentów, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem. Jego entuzjazm i poświęcenie pracy zawodowej były godne podziwu. Można było to obserwować przez cały okres aktywności zawodowej, a szczególnie było to widoczne w ostatnich latach życia, gdy już borykał się z  kłopotami zdrowotnymi.

Opublikował ponad 250 artykułów i prac naukowych, w tym 12 współautorskich monografii i książek. Był kierownikiem szeregu projektów naukowo-badawczych, współorganizatorem 7 międzynarodowych konferencji lub sympozjów o tematyce związanej z sztucznymi sieciami neuronowymi, zbiorami przybliżonymi, czy systemami inteligentnymi.

Był członkiem American Mathematical Society oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Za swoją wzorową pracę zawodową otrzymał wiele nagród, w tym 11 nagród Rektora Politechniki Warszawskiej, 5 nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce oraz nagrodę  American Nuclear Society za pracę `Neural Network-Based Self-Tuning Controller with Fourier Transformation of Temporal Error Patterns'' (1993).

Oprócz nauki pasjonował się muzyką i literaturą.

Zmarł 12 października 2014 r. w San Diego, Kalifornia, USA.

 

Źródło:

 1. „Who's Who in Polish America" 1st Edition 1996–1997, Boleslaw Wierzbiański editor; Bicentennial Publishing Corporation, New York, NY, 1996.
 2. Informacje prywatne.

Kalendarium wydarzeń

DataRodzaj wydarzeniaMiejsceKomentarz
4/08/1943Urodzony(a)Płonne
1967Ukończenie studiówWarszawa

Politechnika Warszawska

1972Uzyskanie stopnia doktoraWarszawa

Politechnika Warszawska

1983Uzyskanie stopnia doktora habilitowanegoWarszawa

Politechnika Warszawska

1967-1986PracaWarszawa

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW

1987-1988PracaTuscaloosa

University of Alabama (USA)

12/10/2014Zmarł(a)San Diego

Kalifornia (USA)

1987-2014PracaSan Diego

San Diego State University (Kalifornia, USA)

Nagrody i odznaczenia

Profesor Roman Świniarski za swoją wzorową pracę zawodową otrzymał wiele nagród, w tym:

 • 11 nagród Rektora Politechniki Warszawskiej,
 • 5 nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce,
 • nagrodę  American Nuclear Society (1993).

Publikacje

Książki

 1. K. Cios, W. Pedrycz, R. Swiniarski'. 'Data Mining Methods for Knowledge Discovery, Kluwer Academic Publ. 1998.

Wybrane prace naukowe

 1. R. Swiniarski. 'Neural Network Approximation of a Inverse Functional'. Proceedings of IEEE World Congress on Computational Intelligence. June 26-July 2, 1994, Orlando, U.S.A.(co-authors: H. Hidalgo, E. Gomez-Trevino).
 2. R. Swiniarski. 'NetGen - Interactive Platform for Neural Network Simulation'. Proceedings of World Congress on Neural Network 1994 (WCNN '94). June 4-9, 1994, San Diego California, U.S.A. (co-authors: S. Logan, and N. Marovac).
 3. R. Swiniarski. 'A Neural Networks Approach to Genome Sequence Alignment'. Journal of Applied Mathematics and Computer Science. Special edition 'Neural Networks: Theory and Some Applications'. 1994.
 4. R. Swiniarski. 'Feature Selection Using Rough Sets and Hidden Layer Expansion for Rupture Prediction in a Highly Automated Production System'. Proceedings of the 12th International Conference on Systems Science. September 12-15, 1995, Wroclaw, Poland. (co-authors: F. Hunt, D. Chalvet, D. Pearson.)
 5. R. Swiniarski. 'Intelligent Data Processing and Dynamic Process Discovery Using Rough Sets, Statistical Reasoning and Neural Networks in a Highly Automated Production Systems'. Proceedings of the 1st European Conference on Application of Neural Networks in Industry. August, 1995, Helsinki, Finland. (co-authors: F. Hunt, D. Chalvet, D. Pearson.)
 6. R. Swiniarski. 'A new synthesis of Hopfield continuous-time associative memory'. Proceedings of the 1995 IEEE International Conference on Circuit and Systems, 1995, Seattle, April, 1995, U.S.A. (co-author: H. Zeng).
 7. R. Swiniarski. 'Application of Rough Sets, Neural Networks and Maximum Likelihood for Texture Classification Based on Singular Value Decomposition'. Proceedings of the International Workshop RSSC Rough Sets and Soft Computing, San Jose, U.S.A. Nov 10-12, 1994.(co-authors: T. Nguyen, A. Skowron, J. Bazan, K. Thyagarajan.)
 8. R. Swiniarski. 'Rough sets expert system for texture classification Based on 2D spectral features'. Third Biennial European Joint Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA'96 held from July 1-4, 1996, Montpellier, France. (co-author James Nguyen).
 9. A. Cichocki, R. Swiniarski, R. Bogner. 'Hierarchical Neural Network for Robust PCA Computation of Complex Valued Signals'. Proceedings of 1996 World Congress on Neural Networks, San Diego, Sept. 15-20, 1996.
 10. R. Swiniarski, F. Hunt, D. Chalvet, D. Pearson. 'Feature Selection Using Rough Sets and Hidden Layer Expansion for Rupture Prediction in a Highly Automated Production System'. Systems Science. Vol. 23, no. 1, 1997.
 11. H. Zeng., R. Swiniarski. 'Modeling of Intelligent Processing Systems Based on Rough Sets.' Proceedings of Chinese Congress on Neuralcomputing Science CCNS'97. China, October 26-28,1997. pp. 312-316.
 12. H. Zeng, R. Swiniarski. 'A New Half-toning Method Based on Error Diffusion with Rough Set Filtering'. In J. Kacprzyk , ed., series Studies in Fuzziness and Soft Computing. L. Polkowski, A. Skowron (eds.) Rough Sets in Knowledge Discovery 2. Chapter 18, pp. 336-344, 1998.
 13. R. Swiniarski. 'RoughFuzzyLab - a system for data mining and rough-set and fuzzy sets based classification'. In J. Kacprzyk , ed., series Studies in Fuzziness and Soft Computing. L. Polkowski, A. Skowron (eds.) Rough Sets in Knowledge Discovery 2. pp. 591-593, 1998.
 14. V. Lobo, F. Moura-Pires, R. Swiniarski. 'Minimizing the Number of Neurons for a SOM-Based Classification, Using Boolean Function Formalization.' Proceedings of 1998 IEEE World Congress on Computational Intelligence. Anchorage, Alaska USA, May 4-9, 1998.
 15. R. Swiniarski. 'Rough Sets and Bayesian Methods Applied to Cancer Detection'. L. Polkowski, A. Skowron (eds). Proceedings of the First International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing (RSCTC98). June 22-26, Warsaw, Poland, 1998, Springer Verlag. pp. 609-615.
 16. R. Swiniarski. 'Rough Sets and Neural Networks Application to Handwritten Character Recognition by Complex Zernike Moments.' L. Polkowski, Skowron (eds). Proceedings of the First International Conference on Rough Sets and Current Trends in Computing (RSCTC98). June 22-26, Warsaw, Poland, 1998 , Springer Verlag. pp. 617-624.
 17. R. Swiniarski. 'A software system for data mining and rough and fuzzy sets based classification: RoughFuzzyLab'. Bulletin of the International Rough Sets Society. Tokyo, Japan, 1998.
 18. R. Swiniarski (1999). 'Texture Recognition Using Neural Networks and Cluster-Based Rough Sets Computing.' First USA-Italy Conference on Applied Neural and Cognitive Sciences UI-CANCS'99, Boston, October 3-6.
 19. R. Swiniarski. 'Rough Sets and Principal Component Analysis and Their Applications. Data Model Building and Classification'. S. K. Pal and A. Skowron (Eds.), 'Rough Fuzzy Hybridization : New Trend in Decision Making', Springer Verlag, Singapore, 2000.
 20. R. Swiniarski, L. Hargis. 'Rough Sets as a Front end of Neural Networks Texture Classifiers' . An International Journal of Neurocomputing. A special issue on Rough-Neuro Computing, Vol 36, February, 2001, 85-102. 2001.
 21. R. Swiniarski. 'Data mining methods for face recognition.' Proceedings of the International Conference Photonic West 2000, Imaging 2000. San Jose January 22-26, 2000.
 22. R. Swiniarski.(2000). 'Data Mining and Knowledge Discovery: Rough Sets Methods'. NPACI (National Partnership for Advanced Computational Infrastructure) All-Hands Meeting Conference, February 8-12, 2000, SDSC, La Jolla, California.
 23. R. Swiniarski. 'Rough Sets and Their Applications to Feature Reduction and Selection' Invited plenary session presentation. RSCTC'2000 The International Workshop on Rough Sets and Current Trends in Computing. Banff October 16-19, 2000 .
 24. R. Swiniarski. 'Data Mining and On-line Recognition of Mammographic Images Based on Haar Wavelets, Principal Component Analysis and Rough Sets Methods'. International SPIE Symposium Medical Imaging 2001. San Diego, Febr. 17-23, 2001 (co-authors).
 25. R. Swiniarski. 'Rough Sets and Their Applications to Feature Reduction and Selection' Invited plenary session presentation. RSCTC'2000 The International Workshop on Rough Sets and Current Trends in Computing. Banff October 16-19, 2000.
 26. R. Swiniarski. 'Comparison of Feature Extraction and Selection Methods in Mammogram Recognition'. Proceedings of the 2001 International Conference On Mathematical and Engineering Techniques in Medicine and Biological Sciences'. Las Vegas, June 25-28, pp. 427-431 (co-author).
 27. R. Swiniarski, V. Rumchev. Modeling of Positive Linear Discrete-Time Systems Using Perceptron Neural Network'. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIMULATION AND MULTIMEDIA IN ENGINEERING EDUCATION, Application of Modeling (Analytical and Computational) of All Aspects of Engineering JANUARY 7-11, 2001 Phoenix, Arizona.
 28. R, Swiniarski. 'Rough Sets for Feature Selection'. International Journal of Applied Mathematics and Computer Sciences. Vol.11, no. 3, 2001.
 29. R. Swiniarski, An Application of Rough Sets and Haar Wavelets to Face Recognition. In W. Ziarko, Y. You. Materials of the Rough Sets and Current Trends in Computing. Second International Conference RSCTC. Banff, Canada, October 16-19 2000.
 30. A. Skowron, R. Swiniarski, Rough Sets in Pattern Recognition. In S. K. Pal, and A. Pal. Pattern Recognition. From Classical to Modern Approaches. World Scientific, Singapore, 2001. pp. 385-426.
 31. A. Skowron, R. Swiniarski. 'Information Granulation and Pattern Recognition'. In S. K. Pal, L. Polkowski, A. Skowron (eds.) Rough-Neuro Computing: Techniques for Computing with Words. Artificial Intelligence Series, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2002.
 32. R. Swiniarski, A. Skowron. Rough Sets Methods in Feature Selection and Recognition. Pattern Recognition Letters. 2002, 24(6). pp. 833-849.
 33. R. Swiniarski, A. Swiniarska. 'Comparison of Feature Extraction and Selection Methods in Mammogram Recognition'. Annals of New York Academy of Science, Bioinformatics and Medical Informatics. December. Vol 98, pp.116-124.
 34. V. Rumchev, and R. Swiniarski, Modeling the reachable sets for positive linear systems using self-regulating adaptive perceptron type neural networks. In the Proceedings of the American Control Conference, 2002. Alaska, May 8-10, 2002, pp.4642-4647. (invited paper).
 35. R. Swiniarski, V. G. Rumchev. Application of Neural Network to Modeling the Reachable Sets for 2-dimensional Positive Linear Discrete-time Systems With the Scalar Control. Electrotechnical Review. October 2002, pp.229-234.(invited paper).
 36. R. Swiniarski, An Application of Rough Sets and Haar Wavelets to Face Recognition. In W. Ziarko, Y. You, Rough Sets and Current Trends in Computing. Second International Conference RSCTC . Banff, Canada, October 16-19, 2000. Springer-Verlag, 2002, pp.561-568. (final proceedings with revised papers).

Opracował: Zbigniew Suraj