Zaawansowane opcje szukania...

Informatycy


Andrzej Skowron
data dodania: 2014-02-09 09:11:17 autor: admin
Dyscypliny: matematyka, informatyka. Specjalności: sztuczna inteligencja, logika matematyczna. Urodził się 6 października 1943 r. w Wadowicach. Uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej, które ukończył w 1961 r. Studiował jednocześnie na dwóch kierunkach: matematykę na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz elektronikę na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1967 r. Doktorat i habilitację z matematycznych podstaw in... Czytaj dalej

Abraham Jakub Stern
data dodania: 2014-04-20 11:11:41 autor: admin
Dyscyplina: Informatyka. Specjalność: konstruktor przyrządów. Prekursor informatyki w Polsce. Urodził się w 1769 r. w Hrubieszowie w ubogiej rodzinie żydowskiej. Był samoukiem, od najmłodszych lat interesował się mechaniką. Terminując u hrubieszowskiego zegarmistrza, zwrócił na siebie uwagę właściciela miasta Stanisława Staszica, który pomógł mu w rozwinięciu naukowej kariery. Był wynalazcą wielu maszyn i przyrządów. Skonstruował m.in. trak tartaczny, młocarnię, żniwiarkę oraz liczne przyrządy miernicze. W 1812 r. zakończył prace nad arytmometrem, czyli ręczną maszyną wykonującą cztery podstawowe działania arytmetyczne: dodawanie, odejmowan... Czytaj dalej

Zbigniew Grzegorz Suraj
data dodania: 2022-03-03 17:22:14 autor: test
Motto:"Nauka jest jak niezmierne morze, im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony." Stefan Żeromski Dyscypliny: matematyka, informatyka. Specjalność: matematyczne podstawy informatyki, modelowanie systemów (sieci Petriego), wnioskowanie przybliżone (zbiory przybliżone, zbiory rozmyte), ... Czytaj dalej

Andrzej Stanisław Szelc
data dodania: 2020-04-03 22:06:20 autor: test
Dyscypliny:matematyka, informatyka.Specjalności:systemy eksperckie, sztuczna inteligencja, systemy informacyjne zarządzania. Urodził się 20 stycznia 1950 r. Ukończył matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w 1975 r. W 1983 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk matematycznych na UJ. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Ryszard J a k u b o w s k i1 z Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UJ. W 1988 r. otrzymał dodatkowo stopień doktora nauk matematycznych w zakresie informatyki w Pennsylvania State University (PSU), State College,USA. W latach 1975 - 1984 pracował na stanowisku adiunkta w Instytucie Informatyki UJ, a w latach 1984 - 1988 był zatru... Czytaj dalej